2021-01-27 09:58Pressmeddelande

Magnus Jacobsson: Rädda våra vägar

Magnus Jacobsson, riksdagsledamotMagnus Jacobsson

Efter att Transporföretagarna i en omfattande rapport pekat på det underfinansierade underhållsarbetet för Sveriges vägnät har Magnus Jacobsson lämnat in en interpellation till Tomas Eneroth.

  • Den här rapporten gör tydligt hur vi nu bygger in en klasskillnad mellan stad och land på våra vägar. Med otillräcklig finansiering tvingas Trafikverket göra hårda prioriteringar och landsbygden blir lidande, säger Magnus Jacobsson.
  • Särskilt allvarligt med den försämrade vägkvaliteten är riskerna för trafikolyckor, fortsätter Magnus Jacobsson.
  • Trots att regeringspartiet Miljöpartiet anser att våra vägar är färdigbyggda behövs det krafttag för att utveckla och upprätthålla vårt vägnät. Jag vill därför fråga Tomas Eneroth om han är beredd att avsätta tillräckliga medel till våra vägar, avslutar Magnus Jacobsson.

För mer information, se kontaktuppgifter nedan.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.