2021-05-17 14:22Pressmeddelande

Magnus Oscarsson bjuder in till Skogens Dag i riksdagen

Magnus OscarssonMagnus Oscarsson

Skogens Dag i riksdagen arrangeras den 20 maj i samarbete med Föreningen Skogen.  Skogens dag i riksdagen är ett forum där politiker, skogsägare och aktörer inom skogssektorn möts årligen för att diskutera aktuella skogsfrågor. Årets arrangemang har ett särskilt fokus på den nyligen presenterade skogsutredningen. 

- Skogsutredningen var tänkt av en del till att främja äganderätten, men förslagen i utredningen innebär stora inskränkningar av detta demokratiska grundfundament, säger Magnus Oscarsson.

- Skogens Dag kommer ge inblick i förutsättningarna för dagens skogsbruk och ge en bred diskussion, fortsätter Magnus Oscarsson.

Medverkande är bland annat:

Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna

Paul Christensson, ordförande, LRF Skogsägarna

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Bengt Ek, Föreningen Skogen

Företrädare från olika partier

Erik Petré, Moderator

 

När: 20 maj

Tid: kl 13.00-15.00

Länk till mötet: https://us02web.zoom.us/j/87952284052?pwd=cERCMGlmR0JTT29CZ0dyb2JhVUh3QT09

Lösenord: 548274

 

För mer information, se presskontakt:

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.