2021-02-25 12:40Pressmeddelande

Michael Anefur ny arbetsmarknadspolitisk talesperson för KD

Michael Anefur ny arbetsmarknadspolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Kristdemokraterna gör förändringar i riksdagsgruppen med anledning av att Désirée Pethrus lämnade riksdagen för två veckor sedan för att bli regionråd i Stockholm. Pethrus tidigare åtaganden flyttas över till andra personer och ytterligare förändringar görs.

Michael Anefur byter utskott från Socialutskottet till Arbetsmarknadsutskottet och blir ansvarig för arbetsmarknadsfrågorna. Anefur kommer närmast som ordinarie ledamot i Socialutskottet där han har ansvarat för bland annat för äldrefrågor.

- Utskotten hanterar olika frågor men mitt sociala engagemang och kunskap i utanförskapsfrågor kommer jag att ha god nytta av även i Arbetsmarknadsutskottet. Det saknas verkligen inte problem att hantera inom arbetsmarknadsområdet och det är med lust och med stort engagemang jag åtar mig detta nya uppdrag, att vara Kristdemokraternas förstanamn i Arbetsmarknadsutskottet, säger Michael Anefur.

- Michael Anefur har ett erkänt socialt engagemang, som lämpar sig väl för uppdrag som ledamot i arbetsmarknadsutskottet där fokus ligger på att fler ska komma i arbete och att utanförskapet bryts, säger gruppledare Andreas Carlson.

 

Övriga förändringar i riksdagsgruppen:

Ny gruppledare i EU-nämnden: Sofia Damm

Ny ersättare i Utrikesutskottet: Gudrun Brunegård

Ny ordinarie ledamot i Utbildningsutskottet: Christian Carlsson

Ny ersättare i finansutskottet: Robert Halef

 

 

 

 

 

  


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)