2021-05-06 14:07Pressmeddelande

Migrationsverket agerar efter KD:s krav

Riksdagsledamot Hans Eklind, migrationspolitisk talesperson och ledamot i partistyrelsen.Hans Eklind, migrationspolitisk talesperson

Kristdemokraternas Hans Eklind kallade Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik till socialförsäkringsutskottet efter att Riksrevisionens skarpa kritik mot myndighetens hantering av anknytningsärenden.

- Jag är nöjd med de svar som myndigheten och dess generaldirektör gav kring vilka åtgärder de avser att vidta för att klargöra de anhörigas identitet när de söker uppehållstillstånd i anknytningsärenden till Sverige, säger Hans Eklind, Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson. 

Riksrevisionen skrev i en rapport att handläggningen i anknytningsärenden inte håller hög rättslig kvalitet. Särskilt allvarliga är bristerna när det gäller Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete att klarlägga identiteten på den sökande där utlandsmyndigheterna bistår Migrationsverket. Det innebär att med nuvarande rutiner, resurser och ansvarsfördelning är det ingen aktör som fullt ut kontrollerar äktheten i en sökandes handlingar, i regioner där falska identiteter är vanligt förekommande. 

Därför valde Kristdemokraternas ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Hans Eklind, att den 22 april kalla Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik till utskottet. 

Under torsdagen besökte Ribbenvik utskottet och utlovade åtgärder efter kritiken. 

- De hårresande bristerna som Riksrevisionen konstaterat finns avseende identifieringen av anhöriga som vill till Sverige är tveklöst ett nederlag och djupt oroande med tanke på människohandel och säkerhetshot, säger Hans Eklind. 

Kristdemokraterna vill att det ska utredas om en ID-expert ska inrättas vid utlandsmyndigheter för att försvåra missbruk av identitetshandlingar. Något som Migrationsverket nu öppnat upp för.

- Jag upplever att myndigheten tar detta på största allvar och man kommer i närtid att fatta beslut för att komma till rätta med bristerna. Jag noterar att Migrationsverket ser, precis som KD tidigare påtalat, ett behov av att ta in ID-experter för att säkra upp identitetshanteringen, säger Hans Eklind.

För mer information, se presskontakt.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.