2020-03-05 16:00Pressmeddelande

Ny förbundsordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Sarah HavneraasSarah Havneraas

Valberedningen för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet är idag mycket glada över att kunna presentera förslag på ett nytt presidium för förbundsstyrelsen.

Valberedningen föreslår Sarah Havneraas som ny förbundsordförande

Sarah Havneraas (26år) är kommunpolitiker och vice ordförande i jämställdhetsrådet samt kulturnämnden i Uppsala. Hon arbetar idag som generalsekreterare för KDU Sverige.

 Sarah Havneraas har ett stort politiskt engagemang och har hörts och synts i media i flera jämställdhetsfrågor. Hon har ett brett förtroende från medlemmarna, är en duktig debattör och har sinne för kommunikation och organisation. Som KD-kandidat i EU-valet 2019 lyfte hon främst frågan om människohandel och trafficking.

Några av hennes andra hjärtefrågor är att uppvärdera kvinnosjukvården och ta itu med våldet mot kvinnor. 

- Jag är oerhört glad och tacksam för valberedningens förtroende. Kristdemokraternas Kvinnoförbund ska ha en viktig roll i svensk jämställdhetspolitik och jag ser fram emot att utveckla förbundet inför valet år 2022, säger Sarah Havneraas.

Som vice ordförande föreslås Eva Wallin, Öckerö. Som andre vice ordförande föreslås Aase Jönsson, Billeberga

Vi ser dessa kvinnor som ett bra team som förenar erfarenheter från ungdomsförbund, nationellt och internationellt samarbete, kommunpolitik och rikspolitik. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet kommer med denna ledning att fortsätta arbetet för jämställhet. 

KONTAKTINFORMATION

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Box 2373, 103 18 Stockholm

Besöksadress: Munkbron 1

www.kd-k.se

Maria Fälth

valberedningen

073-9104636

maria.falth@kristdemokraterna.se

Sarah Havneraas

073-0737185

Sarah.havneraas@kristdemokraterna.se


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch Thor sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)