2022-05-10 11:35Pressmeddelande

NYSTART FÖR KD NORRTÄLJE

VitsipporVitsippor

Kristdemokraterna i Norrtälje har under året valt ny styrelse, gruppledare och beslutat om lista inför valet till kommunfullmäktige. Enligt Kristdemokraternas stadgar och arbetsordning utses förtroendeuppdrag av styrelsen. Den valda styrelsen har enhälligt utsett Bengt Carlström till ny gruppledare fram till och med valet 2022. 

Nu är det nystart för KD Norrtälje som ligger i fokus för det kommande arbetet. Vi kommer att driva en politik där vi tar det svenska hjärtlandet på allvar, säger gruppledare Bengt Carlström. 

Idag straffas framförallt landsbygden och våra glesbygder. De som framförallt är beroende av bilen. Våra jordbrukare och bönder och alla de som bidrar till att det svenska hjärtlandet ska fungera. Vi vill bla se en sänkning av dieselpriset genom sänkt skatt och en reduktionsplikt på samma nivå som övriga EU länder. Lokalt behöver vi jobba med att bättre lyssna till näringslivets villkor och jobba för att kommunen tar ytterligare kliv för ett bättre företagsklimat. Norrtälje kommun har flyttat fram sina positioneringar men mer kan göras. Förra året hamnade Norrtälje på plats 169 (av 290 kommuner) enligt svenskt näringslivs ranking. KD Norrtäljes absoluta ambition är att utveckla välfärden och samtidigt använda våra gemensamma skattemedel på bästa sätt. Då får det aldrig glömmas bort att varje skattekrona skapas av företagen och de företagare som vågar och har mod att både starta och driva företag. Utan företag har vi ingen välfärd. 

Det är fantastiskt roligt att det är så många som vill engagera sig i KD Norrtälje och håller med om att det är en rejäl nystart för partiet lokalt, säger Camilla Brodin, partidistriktets ordförande och riksdagsledamot för KD Stockholms län.

Camilla Brodin stödjer den nya styrelsen i deras arbete och kommer den 24 maj att besöka både företag i kommunen samt medverka vid ett medlemsmöte på kvällen tillsammans med den nya styrelsen som tagit detta initiativ. 

Ny ordförande för partiavdelningen i Norrtälje är Björn Rubenson och listan för kommunvalet den 11 september toppas av Thomas Imeryd följt av Michael Sjöblom, Bengt Carlström och Merve Baz. 

Årets kommunlista för KD Norrtälje har samlat ett riktigt bra gäng som nu förbereder för valrörelse. Vi är REDO! avslutar Bengt Carlström. 

 

För mer information:

Camilla Brodin
Partidistriktsordförande, Kristdemokraterna Stockholms län
Telefon: 072-467 61 17

Bengt Carlström
Gruppledare, Kristdemokraterna Norrtälje
Telefon: 073-236 65 11


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)