2021-06-10 15:45Pressmeddelande

Oscarsson: Artskyddsutredningen är en attack på våra gröna näringar

Magnus Oscarsson. Magnus Oscarsson.

Artskyddsutredningen presenterades idag den 10 juni med en rad förslag som drastiskt försvårar villkoren att driva jord- och skogsbruk i Sverige. Bland förslagen märks förslag om att beteckna markanvändning som tillståndspliktig verksamhet, att höja högstanivån för hänsynsregler samt att förbjuda verksamhet som har oavsiktlig påverkan på fåglar.

- Precis som skogsutredningen var detta något som egentligen var tänkt att stärka äganderätten, nu blir det precis tvärtom. Utredningen seglar upp som ännu ett allvarligt hot mot våra gröna näringar och levande landsbygd, säger Magnus Oscarsson.

- Utredningen går också till överdrift i skyddet av fåglar på ett sätt som riskerar att lamslå både jord och skogsbruk under delar av året, fortsätter Magnus Oscarsson.

- I grunden har vi som uppgift att implementera ett direktiv från EU. Om vi kan begränsa oss till det utan att överimplementera blir det bra. Men här har utredningen rusat iväg på ett sätt som undergräver våra gröna näringars förutsättningar att positivt förvalta och utveckla vår biologiska mångfald, avslutar Magnus Oscarsson.

För mer information, se presskontakt nedan.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.