2021-01-18 22:34Pressmeddelande

Oscarsson kräver ministern på svar om hundsmuggling

Magnus OscarssonMagnus Oscarsson

Den illegala införseln av hundar ökade kraftigt under 2020. Kristdemokraternas Magnus Oscarsson har därför kallat landsbygdsminister Jennie Nilsson till debatt i riksdagen under tisdagen den 19/1.

Kristdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson Magnus Oscarsson ställer en rad frågor till jordbruksministern om den ökade hundsmugglingen . Hundarna föds upp industriellt och fraktas sedan under traumatiska förhållanden till Sverige. Risken för att sjukdomar som rabies återintroduceras är överhängande. .

Idag är riskerna för rättsliga konsekvenser låga för den som smugglar hundar. Samtidigt som det finns en tydlig koppling mellan hundsmuggling och annan organiserad brottslighet.

- Vi vill höja straffet för hundsmugglingen. Idag prioriterar inte rättsväsendet brottet tillräckligt, säger Oscarsson.

- Det behövs också ett straffansvar gentemot de som köper insmugglade hundar. Som köpare bör man helt undvika att köpa av andra än tydligt svensktuppfödda valpar.

Läs interpellationen här: 

Se debatten här från och med c.a. 13:50.

 

För mer information, se kontaktuppgifter nedan. 

 

 

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.