2021-08-24 14:20Pressmeddelande

Peter Kullgren leder KD:s arbete med en ny landsbygdspolitik

Peter Kullgren. Peter Kullgren.

Idag presenterade partiledare Ebba Busch och partisekreterare Peter Kullgren Kristdemokraternas nysatsning på politik som berör landsbygden, småorter och det svenska hjärtlandet. 

Sedan september 2018 är Peter Kullgren Kristdemokraternas partisekreterare. Kullgren har nu fått ett uppdrag av Kristdemokraternas partistyrelse leda arbetet med att ta ett samlat grepp om partiets landsbygdspolitik. I samarbete med partiets talespersoner för respektive område som berör landsbygdspolitiken får Kullgren ett viktigt uppdrag inför valrörelsen.  

I uppdraget som partisekreterare har Kullgren ett stort allmänpolitiskt uppdrag och han har under flera års tid arbetat med kristdemokratisk politik i syfte att hela Sverige ska fungera. Landsbygdspolitiken kommer ha en avgörande betydelse för Kristdemokraterna när partiet går in i valåret 2022 och för att möta väljarna på valdagen den 11 september nästa år.  

- Det är med stor entusiasm jag tar på mig uppdraget att ta fram och presentera verklighetsnära politik för den stora del av Sverige som bor på landsbygden och i våra små och medelstora orter. Kristdemokraternas ambition är att hela Sverige ska fungera och även de delar som den här regeringen och dess stödpartier tycks ha glömt, säger Peter Kullgren.  

Under Peter Kullgrens ledning kommer ett uppdaterat landsbygdspolitiskt handlingsprogram inför valrörelsen arbetas fram. Arbetet kommer ske tillsammans med partiets talespersoner men också med ett antal referenspersoner. 

Kristdemokraterna har under lång tid prioriterat landsbygdspolitiken. Nu tar partiet nästa steg och presenterar arbetet med en landsbygdspolitisk agenda för att hela Sverige ska fungera. KD tar nu tydligt rollen som ett parti som för landsbygdens utmaningar och behov men som också vill byta ut den här regeringen. Det är en offensiv satsning för att samla, utveckla och kommunicera politik för att hela Sverige ska fungera. 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.