2021-03-04 09:43Pressmeddelande

Pia Steensland ny ordinarieledamot i Socialutskottet och talesperson för ANDT-frågor

Kristdemokraterna gör förändringar i riksdagsgruppen med anledning av att Désirée Pethrus lämnade sina uppdrag i riksdagen för två veckor sedan för att bli regionråd i Stockholm. Pethrus tidigare åtaganden flyttas över till andra personer och ytterligare förändringar gör i de olika utskotten.

Pia Steensland går från ersättare till ordinarie ledamot i Socialutskottet. Steensland har sedan hon började sitt uppdrag som riksdagsledamot 2018 varit talesperson för funktionshinderfrågor för Kristdemokraterna och kommer att fortsätta med det. Likaså kommer hon fortsätta i sin roll som partiets talesperson för forskning och högre utbildning.

Genom att träda i som ordinarie ledamot i Socialutskottet kommer Steensland ta ett bredare ansvar i utskottet genom sitt nya uppdrag som talesperson för frågor som berör alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT).

- Jag ser fram emot min nya roll som talesperson för ANDT-frågor. Genom min bakgrund som beroendeforskare hoppas jag kan bidra med vetenskapligt förankrade argument för att motverka strömningar i samhället som förespråkar legalisering och som utmanar alkoholmonopolet. Jag vill också verka för en förbättrad beroendevård och ett starkt förebyggande arbete för att färre unga ska hamna i missbruksproblematik, säger Pia Steensland.

- Pia Steensland kliver upp som ordinarie i socialutskottet där hon redan gjort fina insatser som ersättare. Med förändringen ges hon också nya arbetsuppgifter som ansvarig för ANDT-frågorna. Det passar henne bra utifrån det engagemang och den kompetens hon har, säger gruppledare Andreas Carlson.

 

 

Övriga förändringar i riksdagsgruppen:

Ny gruppledare i EU-nämnden: Sofia Damm.

Ny ordinarie ledamot i Arbetsmarknadsutskottet: Michael Anefur

Ny ersättare i Utrikesutskottet: Gudrun Brunegård

Ny ordinarie ledamot i Utbildningsutskottet: Christian Carlsson

Ny ersättare i Finansutskottet: Robert Halef

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.