2021-04-22 13:45Pressmeddelande

Riksdagen vill se skyndsamma åtgärder om kärnavfallets framtid

Mikael Oscarsson. Mikael Oscarsson.

Kristdemokraterna har samlat en majoritet i riksdagen bakom förslaget att regeringen skyndsamt behöver vidta nödvändiga åtgärder om framtiden för svenskt kärnavfall.

Det börjar bli ont om lagringsplats för använt kärnbränsle och kärnavfall från Sveriges kärnkraftsreaktorer. Den 25 februari la Kristdemokraterna därför ett utskottsinitiativ i försvarsutskottet om att regeringen måste ta beslut om framtiden för mellanlagret i Oskarshamn och slutförvaret i Östhammar.

Bakgrunden var de larm som kom att mellanlagret höll på att bli fullt och att ett regeringsbeslut om att vidta åtgärder behövde tas senast sommaren 2021.

Annars skulle mellanlagret riskera att bli fullt redan under 2023. Det vore förödande eftersom det skulle innebära att Sverige inte fortsatt kan lagra det kärnavfall som kärnkraften avger.

Det skulle i praktiken innebära att kärnkraften avvecklas i förtid och svensk energiförsörjning skulle lida enormt som följd. Samtidigt har regeringen saknat en tidsplan för hanteringen. 

Efter att frågan beretts i riksdagens försvarsutskott har Kristdemokraterna nu fått en riksdagsmajoritet bakom vårt förslag. Det innebär att riksdagen beslutar om ett tillkännagivande till regeringen att man skyndsamt ska vidta nödvändiga åtgärder om kärnavfallets framtid.  

- Det är oerhört viktigt att vi kan ta ansvar för använt kärnbränsle. Det har en helt avgörande betydelse för svensk energiförsörjning på kort och lång sikt, säger Mikael Oscarsson, Kristdemokraternas ledamot i försvarsutskottet.

- Nu behöver regeringen ta ett beslut, säger Mikael Oscarsson.

Det utgör ett viktigt steg för att Sverige fortsatt ska kunna lagra kärnavfallet och för att vi ska ha en trygg energiförsörjning.

För mer information, se presskontakt nedan:


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.