2023-03-22 15:21Pressmeddelande

SKR-uppdragen har tillsatts för mandatperioden

Den 21 mars hölls SKR:s valkongress och beslut fattades om vilka personer som tillsätts till direkta och indirekta uppdrag under mandatperioden 2023–2027. 

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) valkongress och efterföljande styrelsemöte har beslutat att Bengt Germundsson (KD) ska tillsättas som ordinarie ledamot av förbundsstyrelsen och Ella Kardemark (KD) som ersättare. De kommer därmed ingå i SKR:s främsta ledning och i dess arbetsutskott. 
- Det känns mycket hedrande och inspirerande att bli vald till styrelsen och arbetsutskottet för SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det lokala och regionala perspektivet är viktig för att klara av alla de utmaningar som kommuner och regioner står inför. Det gäller till exempel kompetensförsörjningen, långsiktiga ekonomiska förutsättningar samt innovativa och nya arbetssätt. I det arbetet har SKR en central roll, säger Bengt Germundsson (KD), nyvald ledamot i SKR.  
Nytt för i år är att Kristdemokraterna nu finns med som såväl ordinarie som ersättare i samtliga beredningar och vi har för första gången på tolv år två personer i EU:s regionkommitté. 
- Som gruppledare för Kristdemokraterna ser jag fram emot att fortsätta det borgerliga samarbetet med M, KD och L, där vi kommer att ha ett fokus på förutsättningarna att stärka och utveckla välfärdsuppdraget och arbetsgivarrollen i kommuner och regioner, säger Bengt Germundsson (KD), nyvald ledamot i SKR.  

Lista på de namn som valts till uppdrag för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) från Kristdemokraterna, under den kommande mandatperioden 2023–2027: 

Förbundsstyrelsen 
Bengt Germundsson (KD), ledamot, Markaryd 
Ella Kardemark (KD), ersättare, Halmstad

Arbetsutskott samt SKR företag 
Bengt Germundsson (KD), ledamot, Markaryd 
Ella Kardemark (KD), ersättare, Halmstad

Revisorer för SKR 
Anders Ivarsson (KD), ledamot, Helsingborg
Hans-Inge Smetana (KD), ersättare, Region Västerbotten

Valnämnd   
Tommy Bernevång Forsberg (KD), ledamot, Österåker
Eva von Wovern (KD), ersättare, Täby

Förhandlingsdelegationen
Jimmy Loord (KD), ersättare, Region Kalmar

Revisionsdelegationen
Annelie Sundling (KD), ledamot, Öckerö

Sjukvårdsdelegation 
Désirée Pethrus (KD), ledamot, Region Stockholm
Malin Gabrielsson (KD), ersättare, Region Västmanland

EU-beredningen 
Birgitta Sacrédeus (KD), ledamot, Region Dalarna  
Elisabeth Lann (KD), ersättare, Göteborg

Beredning kultur och fritid 
Ronja Strid (KD), ledamot, Sundsvall
Conny Brännberg (KD), ersättare, Region Västra Götaland
Sara Kihlström (KD), ersättare, Region Värmland

Beredning primärvård och äldreomsorg 
Nike Örbrink (KD), ledamot, Stockholm
Lars Thunberg (KD), ersättare, Helsingborg

Beredning samhällsbyggnad 
Jan Utbult (KD), ledamot, Öckerö  
Samuel Ek (KD), ersättare, Luleå

Beredning för social- individomsorg  
Eva-Britt Sjöberg (KD), ledamot, Norrköping
Liselotte Fager (KD), ersättare, Linköping

Beredning för tillväxt regional utveckling 
Per Larsson (KD), ledamot, Region Östergötland
Björn-Ove Björk (KD), ersättare, Region Uppsala

Beredning utbildningsfrågor 
Jonas Segersam (KD), ledamot, Uppsala
Betty-Ann Nilsson (KD), ersättare, Lycksele

Beredning för e-Samhället 
Per Einarsson (KD), ledamot, Region Skåne  
Niklas Arvidsson (KD), ersättare, Borås

Beredning för kompetensförsörjning 
Mia Frisk (KD), ledamot, Region Jönköpings län
Per Högberg (KD), ersättare, Mullsjö

EU:s regionkommitté 
Birgitta Sacrédeus (KD), ledamot, Region Dalarna 
Elisabeth Lann (KD), ersättare, Göteborg


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)