2022-10-19 12:23Pressmeddelande

Skyttedal förhandlare för ny lagstiftning för europeisk försvarsindustri

Sara Skyttedal, europaparlamentarikerSara Skyttedal, europaparlamentariker

Europaparlamentariker Sara Skyttedal (KD) har idag onsdag utsetts till EPP-gruppens förhandlare för det nya EU-instrument som ska stärka europeisk försvarsindustri genom fler gemensamma upphandlingar.

– Det försämrade säkerhetspolitiska läget kräver en stark, konkurrenskraftig och mindre fragmenterad europeisk försvarsindustri, säger Sara Skyttedal.

Förordningen om instrumentet för att stärka europeisk försvarsindustri genom gemensam upphandling presenterades av EU-kommissionen den 19 juli. Förslaget är en direkt följd av de europeiska stats- och regeringschefernas beslut att skyndsamt stärka den europeiska försvarsförmågan mot bakgrund av eftersatta investeringar och det försämrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina. 

Instrumentet syftar i korthet till att stimulera fler gemensamma upphandlingar på försvarsområdet för att stärka den europeiska försvarsindustrin, bland annat genom ekonomiska incitament i de fall där minst tre av EU:s medlemsstater genomför en gemensam försvarsupphandling enligt vissa kriterier. Sett till de totala utgifterna upphandlades endast 11 procent av allt försvarsmateriel i EU år 2020 genom gemensamma upphandlingar.

– Fler och större gemensamma upphandlingar är inte bara ett effektivt sätt att stärka vår försvarsförmåga i närtid genom bättre villkor, leveransfrister och priser. Det är också ett nödvändigt steg för en på sikt mindre fragmenterad och globalt mer konkurrenskraftig försvarsindustri, säger Sara Skyttedal.

Förhandlingarna i Europaparlamentet väntas bedrivas i högt tempo med sikte på en trepartsöverenskommelse med kommissionen och rådet tidigt 2023.

Presskontakt:
Dag Elfström
dag.elfstrom@ep.europa.eu
+46 70-440 60 64

 Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)