2021-05-19 08:38Pressmeddelande

Stoppa välfärdsbrottsligheten

Kristdemokraternas rättspolitiske talesperson Andreas Carlson och partiledare Ebba BuschKristdemokraternas rättspolitiske talesperson Andreas Carlson och partiledare Ebba Busch

Den svenska statens välfärdsutbetalningar uppgår till cirka 600 miljarder kronor årligen. Av dem uppskattas hela 18 miljarder vara felaktiga utbetalningar.

De icke-kriminella felaktiga utbetalningar är flest, men de kriminella är störst. Organiserad brottslighet beräknas stå för 84 procent av de utbetalda beloppen. Det innebär att kriminella tillskansar sig drygt 15 miljarder kronor årligen. Det är lika mycket som skattebetalarna i Uppsala och Eskilstuna årligen betalar in i skatt till respektive kommun.

Felaktiga utbetalningar och direkt brottsliga upplägg för att tillskansa sig bidrag dränerar välfärden på resurser som annars skulle kunna hjälpa de som är i störst behov av dem.

Tidigare uträkningar kommer fram till att Sverige de senaste decennierna har betalat ut 300 miljarder kronor felaktigt. Denna form av brottslighet, och misstag, undergräver ett resurseffektivt välfärdssystem. 300 miljarderna som Sverige skulle kunnat investera i välfärd, polis och skattesänkningar.

Kristdemokraterna föreslår därför idag bland annat:

- EN utbetalande myndighet istället för dagens system med flertalet utbetalande myndigheter.
- Upprensning av sekretessregler – vilket möjliggör att komma åt fifflare och fuskare.  
- Få kontroll på vilka som befinner sig i landet - inför folkräkning. 
- Skärpta straff för bidragsbrott – det ska straffa sig hårdare att begå välfärdsbrottslighet.

Läs rapporten och samtliga förslag här.Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.