2020-10-02 10:49Pressmeddelande

Sverige förtjänar bättre - KD:s budgetalternativ

Ebba Busch och Jakob Forssmed.Ebba Busch och Jakob Forssmed med KD:s budgetmotion för 2021.

 

Kristdemokraternas budgetmotion för 2021 prioriterar de fyra mest akuta samhällsproblemen. KD lägger kraftfulla förslag för att ta Sverige ur den ekonomiska krisen och få fram fler jobb,  beta av vårdskulden och korta vårdköerna, förbättra äldreomsorgen samt  bryta brottsutvecklingen.

Bland de föreslagna satsningarna finns

  • Sänkta skatter för att skapa fler jobb och bryta arbetslösheten. 
  • Införandet av en nationell vårdförmedling för att garantera vård i tid till alla.
  • Höjd medicinsk kompetens med fler sjuksköterskor i äldreomsorgen.
  • Stärkt åklagarväsende och fler poliser på gatorna.

KD vill satsa mer på välfärden än regeringen och dess stödpartier. KD:s budgetmotion lägger 4,4 miljarder kronor mer på äldreomsorgen under 2021 och 1,8 miljarder mer på vården. Äldreomsorgssatsningen skulle sannolikt bli den största som någonsin gjorts i Sverige.

Sverige förtjänar bättre.

Läs hela budgetmotionen här:
https://www.kd.nu/budgetmotion2021

Se hela presskonferensen i efterhand här:
https://bit.ly/2EY68aI

För mer information, kontakta:


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.