2021-09-17 08:41Pressmeddelande

Tungt klimatuppdrag för KD-parlamentariker

Sara Skyttedal, europaparlamentarikerSara Skyttedal, europaparlamentariker

På fredagsmorgonen blev det klart att Sara Skyttedal (KD) får en nyckelroll i förhandlingarna om EU:s handel med utsläppsrätter. Hon kommer företräda Europaparlamentets största partigrupp, Kristdemokratiska EPP, när parlamentets Industriutskott behandlar frågan.

EU:s system med handel av utsläppsrätter, EU ETS, brukar betraktas som världens mest ambitiösa klimatverktyg. Systemet ska nu revideras som en följd av EU:s nya klimatmål.

- Kristdemokraternas standardmantra i valrörelsens klimatdebatt var att vi vill fortsätta utveckla handeln med utsläppsrätter. Jag är glad över att jag nu får en chans att spela en avgörande roll i just det arbetet, säger Skyttedal i en kommentar.

- Klimatpolitik är en balansakt. Handeln med utsläppsrätter måste reformeras, men det måste göras på ett sätt som skyddar vår industris konkurrenskraft. I annat fall riskerar den slås ut, och marknadsandelar tas över av länder som har långt lägre klimatambitioner än Europa. Det skulle varken gynna klimatet eller industrin, avslutar Skyttedal.

 

För mer information:

Dag Elfström
Presskontakt
+46 70-440 60 64 / dag.elfstrom@ep.europa.euOm Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)