2020-04-14 12:40Pressmeddelande

Utöka kostnadsstödet till företag i kris

Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson KDJakob Forssmed

Företagen upplever idag den kraftigaste efterfrågenedgången i modern tid. För att lätta den ekonomiska bördan har regeringen vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna för att ha kvar de anställda, genom framför allt sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda och stöd till korttidspermittering.

Utöver personalkostnader är oftast hyreskostnader och leasingavtal de stora kostnaderna för ett företag. När företag nu anpassat kostymen genom att säga upp personal och permittera kvarvarande, står de ändå där med samma hyra och avtal mot andra företag. Det riskerar att driva företag i konkurs.

Vi ser att vi behöver göra som våra grannländer och ha ett betydligt större stöd för fasta kostnader, baserat på omsättningsbortfall och inte på bransch eller att man har en välvillig hyresvärd. Och vi måste göra det för åtgärderna måste stå i proportion till krisens djup annars riskerar vi långt fler konkurser och långt fler arbetslösa, säger Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed. 

Regeringen har presenterat förslag för att kompensera fasta kostnader, men bara för hyreskostnader. Förslaget har mött mycket kritik: Stödet ges för max 25 procent sänkning av hyran och det kräver att hyresvärden initierar och bidrar i processen. Företagare runt om i landet vittnar hittills om en svårighet att få till någon hyressänkning alls.

Beräkningar från professor i nationalekonomi Magnus Henrekson visar att en restaurang som med en omsättning på en miljon kronor tidigare gjorde en vinst på 50 000 kronor per månad gör en förlust på 300 000 kronor när 90 procent av omsättningen faller bort även i det fall då möjligheten till korttidspermitteringar används fullt ut.   

Kostnadsstöd behöver införas skyndsamt

Kristdemokraterna menar att det nu krävs ett statligt stöd för att minska – inte bara hyreskostnader – utan också andra fasta kostnader. Detta är system som finns i både Norge och Danmark. Det kan röra sig om mindre industribolag som sitter fast i maskinavtal, eller ett café eller klädbutik som betalar samma hyra nu som när efterfrågan var hög.

Förslaget är inte begränsat till vissa branscher – likt regeringens förslag - utan istället på omsättningsbortfall, eftersom de ekonomiska effekterna är påtagliga i stora delar av näringslivet.

För att komma runt problemet med hyresvärdar som inte vill sänka hyran så räcker det med att hyresgästen ansöker. Stödet går direkt till företagaren. Kostnadstäckningen kan bli upp till 80 procent, beroende på omsättningsnedgången. Om staten bestämmer sig för att stänga verksamheter så kan man få upp till 90 procents täckning. 

Stöd till fasta kostnader vid intäktsbortfall

 

Regeringens förslag

Kristdemokraternas förslag

Kostnad (andel av BNP)

0,10%

1,70%

Kostnad normerad för Sveriges BNP

5 miljarder SEK

85 miljarder SEK

Period

April - juni

April - juni

Branschavgränsning

Sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter

Ingen

Kostnadstyp

Endast hyreskostnader

Fasta kostnader så som hyra, leasingkontrakt

Hyresvärdens roll

Bygger på frivillig medverkan från hyresvärden, som får stå för halva kostnaden av hyresnedsättningen

Behöver inte involveras

Maxbelopp

Inget

 90 miljoner kr

Omsättningsfall

Inget krav

Minst 40%

Max täckningsgrad av kostnader

50 % om hyresvärden går med på det

80%

 

Konstruktion för ansökan/utbetalning

Företag ansöker om stöd genom att delge information om dagsaktuell bokföring. Stödet beräknas enligt omsättningsförändringen och betalas sedan ut till företaget via skattekontot. Ansökningen och bedömningen av storleken på utbetalningen bör vara automatiserad så långt det är möjligt, för att säkerställa en snabb hantering.

Motverka fusk

De företag som mottagit bidrag måste inkomma med en deklaration när krisen lagt sig, där räkenskaperna granskas. Företagen som mottar stödet bör heller inte få göra aktieutdelningar i år. De som ändå gör detta kommer att se bidraget omvandlas till en skuld.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)