2021-01-07 12:15Pressmeddelande

Utskottsmajoritet för stöd till företag som drabbas av nedstängning

Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamotAcko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot

En majoritet i riksdagens socialutskott har röstat för att ekonomisk ersättning ska vara huvudregel om ett företag eller annan verksamhet drabbas av exempelvis en nedstängning.

Kristdemokraterna har tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna krävt att regeringen tar fram ekonomiskt stöd för varje inskränkande åtgärd som vidtas med stöd i pandemilagen. Detta yrkande har nu vunnit en majoritet i riksdagens socialutskott och går vidare för debatt och beslut i kammaren under fredagen.

Kravet innebär att regeringen ska återkomma med förslag som innebär att verksamheter som drabbas av en föreskrift som meddelas med stöd av bemyndigande i pandemilagen, eller lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, som huvudregel ska ersättas.

Ordförande i socialutskottet och Kristdemokraternas socialpolitiska talesperson, Acko Ankarberg Johansson, finns tillgänglig för kommentarer till media. 

För mer info, se kontaktuppgifter nedan. 

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.