2021-05-12 09:45Pressmeddelande

Vad är lagstödet för den norska övervakningen av gränspendlare?

Gränspendlarna har varit hårt prövade det senaste året på flera sätt. Efter att Norge öppnade sitt ”kontrollsenter for innreisende” med deras övervakning av människor boende i Sverige har måttet blivit rågat för många av de pendlande. Kjell-Arne Ottosson ställer nu ytterligare en fråga till den norska regeringen, den här gången kring var de hämtar sitt lagstöd för den här formen av övervakning.   

-Jag har fått ett oändligt antal både telefonsamtal, meddelande och mail kring den nya övervakningen som den norska staten med hjälp av deras kontrollcenter har börjat med under våren. Folk är rätt och slätt arga över övervakningen och de epitet som nämns om övervakningen är inte hedrande, säger Kjell-Arne Ottosson.

- Är det någon som har koll på vilka inresehandlingar som krävs, vilka tester som ska tas och vilka regler som gäller för karantän så är det gränspendlarna, de har levt i detta under lång tid nu, säger Ottosson. Att bli uppringd en lördagsmorgon före kl. 06:30 för att den norska staten ska förvissa sig om att du sköter dig på din fritid enligt deras uppsatta karantänsregler är verkligen att gå över gränsen, menar Ottosson som nu alltså vill veta var den norska regeringen hämtar sitt lagstöd för övervakningen av människor boende i andra länder. 

Det är också många som har ifrågasatt om detta verkligen är i linje med Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och därför ställs även en fråga kring detta.

- Det är flera som jag har pratat med som har påtalat att de vill gå vidare med frågan till Europadomstolen men jag vet inte om det har gjorts än, avslutar Kjell-Arne Ottosson.

För mer information, se presskontakt nedan. 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.