Mikael Oscarsson

Mikael Oscarsson representerar Uppsala i riksdagen och är ledamot i försvarsutskottet. Han är också ersättare i utrikesutskottet och konstitutionsutskottet.