2020-04-21 07:50Pressmeddelande

Fler trygga jobb i äldreomsorgen

Ebba Busch Thor, partiledareEbba Busch Thor, partiledare

Äldreomsorgen är en av de sektorer där arbetstagarna har svagast förankring på sitt jobb. Många arbetstagare inte är fast anställda, utan timavlönade.

Det skapar visserligen flexibilitet för arbetsgivaren men också en rad bekymmer för arbetstagaren. Det största problemet är att arbetstagaren inte kan överblicka särskilt lång tid framöver huruvida han eller hon har jobb och därmed försörjning.

Under Coronakrisen har det kommit larmrapporter om att denna otrygghet i anställningarna kan ha lett till ökad risk för smittspridning.

Timavlönade jobb är nödvändiga i vissa branscher och delvis även inom äldreomsorgen. Men Kristdemokraterna gör bedömningen att den gruppen för närvarande är alltför stor.

- Det finns omkring 90 000 personer i äldreomsorgen som har timanställning, utan egentlig möjlighet till sjuklön eller mer ordnade arbetsförhållanden. 40 procent av vårdbiträdena är timanställda. Det skapar en stor osäkerhet för dem. Dessutom är det för få anställda i omsorgen, med den höga sjukfrånvaron som vi ser i samband med Coronakrisen, säger Ebba Busch.

KD föreslår därför:

  • Under fyra månader från 1 maj till 31 augusti ska kommuner eller privata utförare av äldreomsorg eller annan vård och omsorg som kommunerna ansvarar för premieras med 50 000 kronor per anställd person som går från timavlöning till tillsvidareanställning.
  • Kravet är att den anställde under 2020 arbetat minst 200 timmar för samma arbetsgivare.

Mer information om förslaget i PM här.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)