2020-04-14 08:00Pressmeddelande

Stärk äldreomsorgen i krisen

Ebba Busch Thor, partiledareEbba Busch Thor, partiledare

Äldreomsorgen måste förstärkas kraftigt under Coronakrisen. Det behövs mer personal, både för att förhindra smittspridning och för att täcka upp för de medarbetare som måste hållas hemma.

Samtidigt som personalen inte räcker till inom omsorgen, finns det många med rätt utbildning som arbetar i andra branscher. Kristdemokraterna föreslår därför ekonomiska styrmedel för att göra det enklare att "låna ut" personal till äldreomsorgen.

- Under de senaste veckorna har larmrapporter kommit som talar om både trettio och fyrtio procents sjukfrånvaro. Risken att de äldre inte får den omsorg de behöver, ökar kraftigt. Belastningen på de omsorgsarbetare som finns kvar blir omänskligt hög, säger Ebba Busch, partiledare i KD.

- KD har tidigare föreslagit att arbetsgivare som lånar ut sjuksköterskor till vården ska ersättas med 120 procent, samtidigt som sjuksköterskan behåller 80 procent av sin gamla lön. Det ger ett rejält tillskott i kassan både för sjuksköterskan och för arbetsgivaren, samtidigt som tillgången på vårdpersonal tryggas. Nu bygger vi ut det förslaget så att det gäller även de andra yrkeskategorierna inom äldreomsorgen, alltså undersköterskor och vårdbiträden, säger Ebba Busch.

Kristdemokraterna föreslår (hela PM på denna länk):

  • Den arbetsgivare som lånar ut personal till äldreomsorgen blir ersatt till 120% av den minskade lönekostnaden. Arbetstagaren behåller 80 procent av den gamla lönen och kan alltså tjäna 180 procent under perioden.
  • Den anställde behöver vara utbildad undersköterska eller fylla de erfarenhetskrav som ställs på vårdbiträden inom äldreomsorg.
  • Reglerna bör gälla till åtminstone 31 augusti.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)