2023-02-06 13:04Pressmeddelande

Ingenjör som brinner för innovation ny näringspolitisk talesperson

Lili André är Kristdemokraternas nya näringspolitiska talesperson. Hon sitter bland annat i riksdagens näringsutskott och har en gedigen bakgrund som processledare inom innovation och digitalisering. I riksdagen gör hon sin första mandatperiod och representerar Gävleborgs län.

   Jag kommer särskilt att driva på för lättade regler för små och medelstora företag och hur vi bättre kan ta vara på den innovationskraft som finns i Sverige. Näringslivets roll är central för tillväxten i Sverige och efter åtta år av socialdemokratiskt styre finns det oerhört mycket att göra på området, säger Lili André (KD).

Lili är ingenjörsutbildad och har innehaft olika chefstjänster inom akademin. Hon har också en lång erfarenhet inom områden som innovation, forskning och samverkan mellan den offentliga sektorn och näringslivet.

   Jag har länge varit engagerad i kommun- och regionpolitiken. Det i kombination med min yrkesmässiga erfarenhet ger mig flera perspektiv som kommer att vara viktiga för mitt arbete i riksdagen. Det finns mycket inom framför allt regional näringspolitisk utveckling som måste till för att hela Sverige ska leva, säger Lili André (KD).


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Ebba Busch är partiordförande sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, hjärtlandet och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)