2020-02-12 15:05Pressmeddelande

"Jag flyttade rätt in i ett vargrevir"

Magnus Oscarsson talar på KD:s vargseminariumMagnus Oscarsson talar på KD:s vargseminarium

"Vargen är och förblir ett jätteproblem!" Så sade lantbrukaren Ulf Ekholm, en i raden av talare vid Kristdemokraternas vargseminarium som samlade hundratalet åhörare i riksdagen på onsdagen. Ulf Ekholm etablerade sitt jordbruk i Väse, öster om Karlstad, och drabbades av höga kostnader på grund av vargens utbredning.

Seminariet samlade forskare, jordbrukare, jägare, naturvårdare och politiker från flertalet riksdagspartier för en hearing om hur den svenska vargförvaltningen ska se ut i framtiden.

- Vargfrågan är ständigt aktuell, men när vargstammen utökas blir det extra tydligt att vi behöver en diskussion som inte bara utgår från vargens livsbetingelser, utan som också tar hänsyn till människans, säger Magnus Oscarsson, värd för dagen och landsbygdspolitisk talesperson för KD

- Kristdemokraterna står bakom det beslut som fattades av Sveriges riksdag 2013 om lägstanivå för vargstammen, samtidigt som människor och tamdjur inte ska drabbas av orimliga konsekvenser vilket sker i dag. Därför måste vi få en fungerande förvaltning där vi också minskar trycket i de mest drabbade områdena. Att vårt seminarium, på en onsdagseftermiddag, kan locka hundra åhörare, och dessutom leda till protester på gatan utanför, visar att människors oro är stor. Den känslan måste vi lagstiftare ta på allvar, säger Kjell-Arne Ottosson, jaktpolitisk talesperson för KD.

- Bland oss som bor inom vargrevir är förtroendet för den svenska rovdjursförvaltningen helt förbrukat. Stammen måste ner till 170  individer enligt riksdagsbeslutet och vi måste få en gemensam skandinavisk förvaltning. Om norrmännen följer sin lägstanivå skulle detta innebära 200 vargar i Sverige och Norge. Vargen märker inte av när den passerar gränsen, men det sätter effektivt stopp för en fungerande förvaltning, säger Kjell-Arne Ottosson.

Vittnesmålen under seminariet underströk att vargens närvaro påverkar människor och företag kraftigt.  "Det går att leva i varglandet, men det är dyrt för den enskilde", sade jordbrukaren Ulf Ekholm.


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch Thor sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)