2020-05-07 05:53Pressmeddelande

KD-initiativ ska rädda flyget i södra Sverige

Magnus Jacobsson, riksdagsledamotMagnus Jacobsson

Under Coronakrisen har regeringen beslutat om trafikplikt för vissa flygdestinationer i Norrland och Gotland. Södra Sverige lämnades dock åt sitt öde.

KD tar nu initiativ för att rädda flyget i södra Sverige. Flygplatserna i Växjö, Kalmar, Ronneby, Halmstad, Ängelholm, Trollhättan, Jönköping och Karlstad berörs direkt.

"Regeringen måste agera, och gör den inte det får riksdagens trafikutskott tvinga den. Det här gäller en betydande del av Sverige som bara måste ha fungerande kommunikationer", säger KD:s Magnus Jacobsson.

"Jag har redan försäkrat mig om stöd från Moderaterna, men tror att stödet i riksdagen blir betydligt bredare. KD-initiativet innebär inga ökade kostnader, och är utformat med hänsyn till vad som är politiskt möjligt även i partier där det finns ett visst ideologiskt motstånd mot flygtrafik", säger Magnus Jacobsson. 

Kristdemokraterna anser att trafikutskottet ska föreslå ett tillkännagivande till regeringen med följande innebörd:

  • Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag som innebär att flygtrafik kan upphandlas mellan Stockholm och Växjö, Kalmar, Ronneby, Halmstad, Ängelholm, Trollhättan, Jönköping och Karlstad. Regeringen bör även analysera och utvärdera behovet av ytterligare destinationer i samråd med berörda regioner och Trafikverket.
  • Regeringen bör alternativt snarast återkomma till riksdagen med en motivering av på vilket sätt tillgängligheten kan upprätthållas utan flygupphandling med beaktande på tid, frekvens och tillgänglighet av person- och godstransporter mellan berörda destinationer och Stockholm.

 


Om Kristdemokraterna

Kristdemokraterna är ett politiskt parti som bildades 1964. Partiordförande är Ebba Busch sedan 2015. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, äldrefrågorna och tryggheten är våra prioriterade frågor.


Kontaktpersoner

Pressjour (ej SMS)